Fylkesveg 30 fra Støren og retning Røros er temaet når Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Midtre Gauldal, har frokostmøte onsdag morgen.

Frokostmøtet holdes i Støren kulturhus (kinoen), og er et samarbeid mellom næringsforeninga og Midtre Gauldal kommune.

Les også: Seks griser på luftetur i Singsås

På talerlista står ordfører Sivert Moen, Holtålen-ordfører Jan Håvard Refsethås, Knut Sundet som er daglig leder for Fosenvegene AS og politiker Karin Bjørkhaug (KrF) fra komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Aina Midthjell Reppe er møteleder.

Fylkespolitiker Bjørkhaug vil orientere om hvilke muligheter som foreligger når det gjelder bygging av fylkesveg 30.