Togavsporingen ble meldt inn klokken 6.20, og skjedde ved Hindbjørgen. Det var en fylling på fv30 som raste ut og ned på toglinja. Toget kjørte så inn i raset, blant annt med flere trær og busker, og sporet av.

– Men farten har ikke vært større enn at det gikk greit med de reisende og personalet selv om de sporet av. En del av togsettet har havnet av sporet, sier pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket.

Det var cirka 20 passasjerer i toget. NSB ordnet med alternativ transport for passasjerene, opplyste politiet i Sør-Trøndelag på Twitter.

Strekningen Singsås-Langlete er stengt for togtrafikk, og reisende må regne med forsinkelser og innstillinger, opplyser NSB.

Bergingstog

Rørosbanen ble stengt etter avsporinga. Klokka 12.30 er et bergingstog på plass, og startet jobben med å få ulykkestoget på skinnene igjen. Jernbaneverket regner med at togsporet vil bli åpnet tirsdag.

Jernbaneverket vil undersøke ulykkesstedet.

– Det er vanlig at Havarikommisjonen blir orientert. Vi har også vår egen undersøkelses- og analyseenhet som rutinemessig blir varslet, sier Korslund.

Stengt vei

Fv 30 er stengt i det ene feltet ved ulykkesstedet på Hindbjørgen, på grunn av arbeidsbilene og utstyret. Det var en veifylling som raste ut og ned på toglinja, og rekkverket henger i løse lufta på stedet. Veien holdes imidlertid åpen for trafikk.

Men veien blir stengt i en periode, mens den graves opp og det blir lagt en ny stikkrenne.

foto
Flomvatn hadde presset seg gjennom ei fylling på fylkesveg 30, og deler av vegbanen var undergravd. En geolog på stedet vurderte stenging av vegen, men fant det ikke nødvendig. Foto: John Lerli
foto
Toget hadde kjørt gjennom hele rasområdet, og stoppet 100 meter bortenfor etter å ha sporet av. Foto: John Lerli