En av dem som etterlyser fotgjengerskilt, er Hans Petter Øien Kvam i Næringsforeningen for Trondheimsregionen avdeling Melhus.

Økning

– Flere skal over Lenavegen enn tidligere, og det er ikke merket hvor de skal krysse veien. Dessuten er dette en skolevei, sier Øien Kvam.

Øien Kvam har etter å ha fått henvendelser, henvendt seg til Melhus kommune for å høre om kommunen kan sette opp et fotgjengerskilt for å gjøre bilistene oppmerksom på kryssingene.

– Det er 40-sone i Lenavegen, og hastigheten er ikke så stor at det trengs skilting, sier fagleder Knut Forsmark i Melhus kommune.

At fotgjengertrafikken har økt, er Forsmark enig i.

– Buen omsorgssenter har blitt større, og vi har fått en voksen beboergruppe i området. Utfordringa er størst om vinteren, sier Forsmark.

Mangler penger

Hvorvidt det skal skiltes, er et tema som har vært oppe flere ganger det siste året, opplyser Forsmark.

– Vi har ikke funnet midler til skilting. Sentrumsplan er på trappene og trafikksikkerhetsplanen skal rulleres, så skilting kan bli vurdert tatt med der.