– Det er 50-sone her, men de kjører mye fortere enn det, sier Ellen Kristine Eidsmo Hova (7).

Ikke i busslomma

Sammen med søsteren Ina Birgitte (9) og søskenbarnet Kristine Eidsmo Samdal (7) venter hun på skolebussen som skal ta dem med til Flå skole. Siden det ikke finnes gang- og sykkelvei langs Fremovegen, er det ingen unger i området som går eller sykler til skolen. En busslomme er i nærheten, men da må ungene gå et stykke langs Fremovegen og så krysse den.

De tre ungene står i innkjørselen ved gården der de bor.

Stein Eidsmo Hova (40) som er far til Ina Birgitte og Ellen Kristine, er oppvokst på gården der familien bor, og han forteller at også han sto i innkjørselen til gården når han skulle ta buss til skolen for 30 år siden. Avstanden til Flå skole er 3,5 kilometer, og ungene har sikringskjøring som Melhus kommune betaler for. Grensa for ordinær skoleskyss er fire kilometer.

– Det er ingen foreldre her i området som tør å slippe ungene til fots eller på sykkel langs veien før de er 13–14 år, sier Eidsmo Hova.

Stor grustrafikk

Fremovegen er tungt trafikkert av grusbiler, og Lisbeth Tiller (Frp) forteller at det daglig kjører 70 grusbiler på veien. Som Ellen Kristin sier: det er 50-sone. Men verken barna eller Tiller tror alle sjåfører respekterer fartsgrensa.

– Folk har ventet i 40 år på gang- og sykkelvei, sier Tiller.

Trafikksituasjonen på Fremovegen var ett av momentene da skjebnen til Lerkrysset ble drøftet av Melhus formannskap og Melhus kommunestyre da Nye Veier kom med spareplanen. Noen tok til orde av Lerkrysset var viktig av hensyn til næringsområder i Klæbu som innlemmes i Trondheim, og at det var forventet at Fremovegen på sikt ville bli utbedret. Andre mente at det ville være uheldig med Lerkrysset fordi krysset kunne gi enda mer trafikk på Fremovegen, og Jorid Jagtøyen (Sp) sa blant annet at det ville være naturlig at trafikken til og fra et næringsområde heller ville gå via den nye fylkesveien over Torgårdsletta til Klæbu.

Politisk press

Varaordfører Stine Estenstad (H) mener at lokalpolitikerne må jobbe opp mot fylkespolitikerne fordi Fremovegen er en fylkesvei.

– Fylket har mange veier å prioritere, sier Estenstad.

Stein Eidsmo Hova sitter i kommunestyret for Høyre, og han forteller at han har vært i dialog med både Torhild Aarbergsbotten og Guro Angell Gimse i håp om at de kan påvirke andre fylkespolitikere. Aarbergsbotten var for et par år siden på en runde i fylket for å se på fylkesveier, og var blant annet innom Fremovegen der hun møtte foreldre litt nærmere Ler sentrum.

– Jeg har prøvd å påvirke mine partifeller, men det ser ikke ut til at det har gitt resultater. Denne strekninga har i mange år stått på prioriteringslista til Melhus, men andre strekninger er blitt stemt foran, opplyser Eidsmo Hova.

Hova ønsker ikke at ungene hans skal gå til bussholdeplassen fordi den er i en uoversiktlig sving og på motsatt side av veien. Han mener det ville ha vært mye hjelp i en gang- og sykkelvei.

Nytt politikerbesøk

Lisbeth Tiller (Frp) har engasjert seg i situasjonen for skolebarna langs Fremovegen, og hun mener at ungene i det minste må få bussholdeplasser mens de venter på at gang- og sykkelveien blir bygd. I forrige uke tok hun med Lill Harriet Sandaune som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylkestinget. Sandaune sitter også i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

– Dette må være en veldig utfordrende skolevei. Her kunne det i det minste ha vært et leskur slik at ungene har ei ramme å holde seg innenfor. Det er heller ikke gangfelt på veien, sier Sandaune.

I en sving

Sammen med Tiller står hun på bussholdeplassen som så vidt kan skimtes ved veien fordi den er bare halvveis brøytet. Bussholdeplassen ligger i en sving, og like ved utkjøringa til et stort grustak. Grusbilene kjører i stor fart opp bakken, og Sandaune sier at grusbilene på glatt føre kan skli inn i bussholdeplassen.

– Jeg ville ikke ha sluppet en unge bort til den busslomma. Vi kan ikke ha skoleskyss der unger må stå midt i veien fordi busslomma ikke er skikkelig brøytet, og det er livsfarlig å stå her om en lastebil kommer skliende, sier Tiller.

Tiller forteller at foreldre i området velger å kjøre ungene til skolen fordi de synes det er for farlig for ungene å stå ved veien, og at unger får sikringskjøring av kommunen fordi skoleveien er farlig.

Aksjon skolevei

– Trafikksikkerhetsutvalget har midler til Aksjon skolevei, og det er veldig aktuelt at Melhus kommune søker om midler fra potten. Søker en ikke, får en heller ikke penger, og her mangler en kanskje det lokale presset. Det handler om å få ungene trygt til skolen, sier Sandaune.

Sandaune påpeker at ikke alle foreldre har muligheten til å kjøre ungene til skolen slik at ungene er avhengige av å ha skoleskyss.

Fra nyttår regner de sørtrønderske fylkespolitikerne med at det blir enda hardere kamp om samferdselsmidler fordi to fylker blir til ett. Når Trøndelag er dannet, skal fylkespolitikerne lage en samferdselsstrategi, får Trønderbladet opplyst. Sandaune tror likevel det er viktig at Melhus har et håp om å få midler fra Aksjon skolevei, og hun viser til at Åfjord har fått en halv million kroner til bygging av busslommer.

– Noen av ungene som står langs veier og venter på skoleskyss, er jo så små at en nesten bare ser den oransje skolesekken, sier Sandaune.

Sandaune anbefaler lokalpolitikerne å ha et eget trafikksikkerhetsutvalg i stedet for å gi oppgaven til en politisk komité slik det er i Melhus og andre kommuner.

Fakta:

- Skoleelever kan få dekket skoleskyss om avstanden til skolen er minst fire kilometer 2.–10. trinn, to kilometer om eleven går i 1. klasse eller om skoleveien er farlig

- Fylkeskommunen dekker utgiftene til skoleskyss der avstanden er minst fire kilometer

- Kommunen betaler for sikringskjøring som gis der avstanden er mindre enn fire kilometer, men skoleveien betraktes som farlig og usikker

- Om foreldre får avslag på sikringskjøring, kan de klage til Fylkesmannen.

- Melhus kommune har vedtatt retningslinjer for sikringskjøring, og har innvilget sikringskjøring blant annet for 1.–7. trinn som bor langs Fremovegen

- Noen steder i kommunen gjelder sikringskjøring bare fra 1.11 til 15.03

BUSSLOMMA: Lisbeth Tiller (Frp) og Lill Harriet Sandaune (Frp) står i busslomma som skoleungene ikke bruker fordi den ligger i en uoversiktlig sving. Det er heller ikke mye plass å stå på. Foto: Gunn Heidi Nakrem
FAR: Stein Eidsmo Hova er far til to barn som bor ved Fremovegen, og han håper at ungene snart får gang- og sykkelvei til Flå skole. Foto: Gunn Heidi Nakrem