- Jeg er veldig takknemlig for at dette ble behandlet så raskt, sier Ingrid Losen etter at datteren fikk tilbake skoleskyssen.

Samme dag som leserinnlegget sto på trykk i papiravisa, sendte rådmannens representant brev til virksomhetsleder Aud Jorun Underdal ved Rosmælen skole om at ungene på 5.-7. trinn langs fylkesveg 672 (Lebergsvegen) skulle få tilbake sikringskjøringa de hadde mistet. Endringa skjedde samme dag.

Tungtransport

«Kjære dere som bestemmer», skrev Ingrid Losen i et leserinnlegg i Trønderbladet om skoleskyss for ungene som går i 5.–7. klasse ved Rosmælen skole. I innlegget som sto på nett mandag ettermiddag og i tirsdagsavisa, skriver Ingrid Losen om at barna må gå langs ei strekning som brukes av entreprenørfirma, transportfirma og grustransport til og fra et grustak.

Her kan du lese leserinnlegget

Trønderbladet har tidligere skrevet om at foreldrene er fortvilte over at ungene ble henvist til å gå langs strekninga når det var så mye tungtransport. Ungene fikk sikringskjøring, men elevene på 5.–7. trinn ble fratatt den 15. mars. De mangler noen hundre meter på å ha krav på ordinær skoleskyss.

- Jeg fulgte barna til bussen en dag. På de fem minuttene jeg var på bussholdeplassen (Stokkbrua) passerte det fire lastebiler. For dem som var litt kjent her (noe jeg ikke tror de som har tatt vekk sikringskjøringa er) så forstår vi alle det at å møte en gjeng med barn i Eidsmodalen når det er glatt/mørkt/tåkete osv., ikke er noe gøy for en sjåfør som kommer med et vogntog, skrev Losen.

Deler av året

Losen forteller til Trønderbladet at datteren fikk innvilget skoleskyss fra 1. november, og mistet den 15. mars. Melhus kommune har innvilget flere steder skoleskyss for bare en del av året, noe som har forundret foreldre som mener at skoleveien er like utrygg hele året.

Tok kontakt

Ordfører Gunnar Krogstad tok kontakt med rådmannen og leder samt nestleder i komité for teknikk og miljø etter at Ingrid Losen tok opp manglende skoleskyss.

- Jeg er svært fornøyd med at rådmannen tok tak i dette så raskt, og at saken ble løst på denne måten, uttaler Krogstad.

Datteren til Ingrid Losen har fått tilbake skoleskyssen, og de øvrige barna i 5.–7. klasse på samme strekning skal også få tilbake skoleskyssen som de hadde fram til 15. mars. Tidligere har det vært slik at komité for teknikk og miljø har behandlet klager fra foreldre på skoleskyssen, og Krogstad sier at det ikke var nødvendig med politisk behandling fordi rådmannen kunne ta tak i saken som følge av delegert vedtak.

- Dette gikk veldig fort og greit, sier Ingrid Losen fornøyd.

Hun sier at det er mye tungtransport på strekninga der ungene går. Datteren manglet 100 meter på å komme innenfor grensa for ordinær skoleskyss. Nå håper Losen at skoleskyssen ikke forsvinner igjen neste vår.

Komiteleder Mikal Kvaal (H) har forståelse for behovet for sikringskjøring, og viser til at sikringskjøringa opphørte da aktiviteten i Stokkan grustak opphørte for omtrent ett år siden. I en e-post til administrasjonen i Melhus kommune, skriver Kvaal i en e-post 20. mars til administrasjonen- altså etter at innlegget til Losen sto på trykk i nettavisa, at administrasjonen måtte vurdere situasjonen på nytt siden flere firma hadde gjenopptatt virksomheten i grustaket.