Norsk institutt for naturforskning mener at krav om gjenutsetting av hannlakser over 65 centimeter, er bedre enn å kutte ned fiskesesongen.

Det framkommer i et notat NINA har sendt i forbindelse med det nye tiltaket som er satt i verk for Gaula og Orkla. Fra 1. august må alle hannlakser over 65 centimeter (minst tre kilo) settes tilbake til disse to elvene. Fra før er hunnlaksen fredet.

Miljødirektoratet hadde først vedtatt at fiskesesongen skulle stoppes 15. august i stedet for 31. august, for å spare gytefisken. Med det nye tiltaket, kan fiskerne fiske i Gaula og Orkla ut august.

NINA har kommet fram til at selv om 25-30 prosent av fanget laks må avlives fordi de er for skadet til å gjenutsettes eller dør senere, er det overveiende sannsynlig at Gaula fiskeforvaltnings forslag er bedre enn Miljødirektoratets. Flere laks vil ifølge NINA, overleve fram til gyting om også hannlakser over 65 centimeter fredes.