Fra 1. august må også hannlakser over 65 centimeter settes tilbake i Gaula. Fra før er hunnlaksen fredet.

Gaula fiskevaltning har onsdag innført ny bestemmelse for laksefisket i Gaula av hensyn til det dårlige innsiget av laks. Dette er godkjent av Miljødirektoratet.

Fredninga av hunnlaksen gjelder fortsatt. Derimot blir det ikke stopp i sesongen fra 15. august likevel.

Imidlertid må all hannlaks på 65 centimeter og oppover, fra 1. august settes tilbake. Disse hannlaksene er fra omtrent tre kilo og oppover, opplyser Torstein Rognes, daglig leder for Gaula natursenter.

– Dette er tiltak for å spare laksen. Innsiget er historisk lavt, og dette er ikke noe å bortforklare. Vi setter nå inne ekstra ressurser for å spre informasjon om gjenutsetting, og med tilsyn, sier Rognes.

Rognes sier at det er voldsom rykteflom rundt Gaula i år, men at det er forholdsvis enkel matematikk at når det er få fiskere er det lite laks.

Vannstanden i Gaula er nå lav på grunn av lite nedbør.

– Vi følger utviklinga fra dag til dag, sier Rognes.