Torsdag, før generalforsamling i selskapet, signerte de to ordførerne i Holtålen og Midtre Gauldal kommune, avtalen som sikrer Midtre Gauldal 100 prosent av aksjene i Gauldal Energi.

Aksjeposten koster Midtre Gauldal kommune 29 millioner kroner, og Robek-listede Holtålen får sårt tiltrengte midler i sin kommunekasse.

– For kommunen er den viktig. Tror vi kan si at bredbåndsutbyggingen ikke hadde vært så bra uten dem. Jeg har tro på å bruke, i hermetegn, selskapet som samfunnsaktør på flere områder.

Midtre Gauldal finansierer kjøpet ved å selge andre finansplasseringer tilsvarende 29 millioner kroner.

Ordfører Lenvik understrekte nettopp dette, at kommunen ikke har tatt opp nye lån for å finansiere kjøpet.

– Så dette er omplassering av midler. Vi forventer samme avkastning, som om vi hadde beholdt de andre aksjene. Det er rett og slett en endring av finansporteføljen, sa Lenvik.