Mandag ettermiddag vedtok politikerne det varslede oppkjøpet av Holtålens aksjer i det lokale kraftselskapet. Kjøpssummen blir på 29 millioner kroner, og avtalen skal etter planen underskrives 1. juni.

Når salget er gjennomført, blir Midtre Gauldal heleier i Gauldal Energi. Nabokommunen, som ytret ønske om å selge seg ut i januar, eier i dag én tredel av aksjene. Midtre Gauldal sitter på resten og har forkjøpsrett på Holtålens aksjepost.

Bekymret for utbyttet

Selv om et enstemmig kommunestyre stilte seg bak oppkjøpet, benyttet Krfs Harald Buseth anledningen til å uttrykke sin skepsis, selv om han understreket at Gauldal Energi er et solid og godt drevet selskap med stor lokal tilstedeværelse.

– Det er mye vi kunne brukt disse pengene til, og denne investeringen vil gi oss lite utbytte. I fjor hadde Holtålen et utbytte på 3,3 prosent, mens vi ville fått 5 prosent ved å ha pengene i fond. Jeg registrerer at det heller ikke er stemning for å øke utbyttet. Det er en grunn til at vi selv ikke får solgt våre aksjer i Trønderenergi.

– Tilsvarer to år med eiendomsskatt

Trønderenergi var selv på banen overfor Holtålen med forespørsel om å kjøpe seg inn, men det å slippe til en slik kapitalsterk eier ble møtt med skepsis av rådmannen, som fryktet Trønderenergi ville få uforholdsmessig stor kontroll over selskapet over tid.

– Kjøpesummen tilsvarer to år med eiendomsskatt, som vi fra før har vedtatt å innføre for å hjelpe en presset økonomi. Vi må være forsiktige med hvilke signaler vi sender ut til folk, sier Buseth, som mener det å holde Trønderenergi utenfor ikke er en god nok grunn til oppkjøp.

– Kanskje ville det ikke vært så dumt å slippe dem til. Det er klart de ville fått stor innflytelse, men det hadde ikke trengt å være noen katastrofe. De har store økonomiske ressurser og mye kompetanse.

Lokale arbeidsplasser

Rådmannen la i sin innstilling vekt på at Gauldal Energi i dag er et veldrevet og effektivt konsern.

– Utover det å gi et finansielt utbytte til eierne, bidrar også selskapet til et strategisk utbytte ved at arbeidsplasser er lokalisert i kommunen, påpeker han.

Odd Vårvik (Sp) uttalte at det ikke ville være rett med bekymring rundt et oppkjøp i egen kommune.

foto
Harald Buseth (Krf) er skeptisk til om beløpet på 29 millioner kroner er vel anvendte penger i en presset økonomisk situasjon. Foto: Elling Finnanger Snøfugl