Tirsdag 26. mars startet Tensio en utkobling av strømmen i Melhus, klokken 09.00. Utkoblingen berørte 21 av selskapets kunder.

Da Trønderbladet sjekket Tensios nettside i 09.10-tiden, stod det ingenting om når strømmen var forventet tilbake.

Da avisen sjekker nettsiden i 12.45-tiden, ser det ut som strømmen er tilbake, men den kan ha kommet tilbake tidligere.