Torsdag klokken 09.00 startet Tensio en planlagt strømutkobling i Midtre Gauldal, som berører 143 av deres kunder. Utkoblingen skal etter planen vare fram til klokken 14.00.

Foto: Tensio

Klokken 08.00 startet en planlagt utkobling i Skaun, som berører 24 kunder. Her skal strømmen etter planen være tilbake klokken 14.30.