Sp, Buviklista, KrF og Frp har gått sammen om å danne flertall i Skaun kommune. KrF hadde en intensjonsavtale med Ap, Høyre og SV, men valgte å hoppe over til borgerlig side.

Mandag signerte Senterpartiet, Buviklista og Kristelig Folkeparti samarbeidsavtale for valgperioden 2023-2027, med valgteknisk støtte fra Fremskrittspartiet. Avtalen sikrer et flertall i kommunestyret i Skaun.

Det er enighet om at Gunn Iversen Stokke (Sp) blir ordfører, David Sørli Nielsen (KrF) blir varaordfører og Buviklista får to representanter i formannskapet.

Leder hvert sitt utvalg

Fremskrittspartiet er med som støtteparti, og det sikrer flertall også for budsjett og økonomiplan. Avtalen gir Fremskrittspartiet en representant i Hoku (helse, oppvekst, kulturutvalget) og en representant i PMU (plan- og miljøutvalget).

Buviklista får leder i Hoku med nestleder fra Senterpartiet. Senterpartiet får leder for PMU med nestleder fra Buviklista.

David Sørli Nielsen blir varaordfører, mens Gunn Iversen Stokke fortsetter osm ordfører. Foto: Privat

– Streng økonomisk styring

Tirsdag ble det enighet om en politisk plattform for perioden.

– Plattformen har sterkt fokus på en ansvarlig og streng økonomisk styring av kommunen med realistiske mål for eldreomsorgen som skal gi trygghet, bistand og omsorg og generelt et større tilbud innenfor helse i takt med økningen av innbyggertallet, skriver Gunn Iversen Stokke i en pressemelding.

– Alle barn og unge skal sikres gode og trygge oppvekstsvilkår og vi vil sikre kulturlivet, idretten og frivilligheten gode vilkår for aktivitet og utvikling, skriver hun videre.

Byvekstavtale og næringsliv

Den fullstendige avtalen leges ut på Skaun Senterpartis nettside på fredag. Noen punkter informerer de imidlertid om allerede nå:

  • Det er viktig for oss at man gjennom Byvekstavtalen sikrer god transport og intern kommunikasjon til folk i hele kommunen. For å styrke næringslivets vilkår må det jobbes aktivt for nyetableringer og også for de etablerte.

  • Nye klimavennlige energiformer skal vurderes i nye offentlige bygg og i næringsbygg.

  • Vi skal fortsette utbygging av et godt vanntilbud for alle.

  • Natur og miljø er viktig for trivsel og helsa. Og ta vare på de ressursene vi har vil stå sterkt. Vi vil derfor kreve flytting og nydyrking av jord ved nedbygging.

  • Vi vil støtte arbeidet med motvirkning av utenforskap, med møteplasser og god involvering av de kommunale rådene. Det er ønskelig å etablere et integreringsutvalg som fremmer tilhørighet og trygghet oss imellom og øke mangfoldet i kommunens organisasjoner og råd og utvalg.

  • Skaun kommune skal være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass og vi vil støtte opp om trepartssamarbeidet og avtalen om inkluderende arbeidsliv.