23 folkevalgte skal styre Skaun de neste fire årene. Ingen er mer populær enn en lokal kontorleder

foto