Det utføres vegarbeid på E6, mellom Vindåslibekken og Bjørsetfossbrua i Midtre Gauldal. Dette medfører manuell dirigering, og det skjer mellom klokken 19.00 og 05.00.

Starttid var onsdag 21. februar, mens beregnet sluttid er klokken 05.00, onsdag 28. februar.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.