Det skal utføres vegarbeid på E39, mellom Børskrysset i Skaun og Thamshamn i Orkland.

Dette medfører stengt veg, og utrykningskjøretøy kan ikke passere.

Oppstart er onsdag 21. februar klokken 19.00, mens beregnet sluttid er 22. februar klokken 06.00.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.