Lørdag hadde Statens naturoppsyn kontroll med fokus på snøscooterløyver. Det viste seg at ikke alle snøscooterkjørerne hadde papirene i orden.

- Kontrollen førte til fire anmeldelser for kjøring i utmark uten tillatelse. Det er opp til juristen hvilken reaksjon det blir, men det ligger vel i kortene at det blir bøter, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Statens naturoppsyn hadde kontrollen fra klokka 12 på lørdag, og meldte inn resultatet av kontrollen til politiet klokka 22.54. Kontrollen var i Flåmarka, ved Håen og Samsjøen samt i deler av Midtre Gauldal. I etterkant har Statens naturoppsyn bestemt at det blir fem anmeldelser, og i tillegg har naturoppsynet påpekt regelbrudd/avvik slik at det totalt er 14 reaksjoner.

Komite for teknikk og miljø innskjerpet i fjor reglene for snøscooterkjøring for å få bukt med ulovlig kjøring. Kommunen har vedtatt å innføre snøscooterløyper, men disse er utsatt fordi kommunen ikke har nok kapasitet når det gjelder å utarbeide planer for løypene.