Ved Mattilsynets inspeksjon hos Norsk Kylling i april i år, skal tilsynet ha kommet over regelbrudd som de selv omtaler som svært alvorlige. Blant annet skal fjørfe ha lidd unødig da bein ble skjøvet ned i for trange opphengsbøyler, og det ble påvist at personalet skal ha oversett beinskader hos noen av dyrene.

- Det er ikke første gang det er påvist alvorlige lovbrudd hos dette slakteriet. NOAH har også tidligere sett seg nødt til å anmelde Norsk Kylling og bønder som har levert til dette slakteriet i forbindelse med lovbrudd med direkte konsekvens i dyrs lidelse, sier NOAHs leder og veterinær, Siri Martinsen.

- Det er ingen overraskelse at slakterier er steder hvor dyr lider, men når de lider som følge av lovbrudd må det slås hardt ned på det. Dessverre ser vi at dette ikke skjer. Vi ser tvert imot at lovbruddene fortsetter - og da handler dette om manglende respekt for lovverket.

NOAH mener det er et alvorlig samfunnsproblem at lovbrudd hvor dyr er ofre, ofte får små eller ingen konsekvenser for lovbryteren.

- I tilfeller som dette, hvor det er snakk om lovbrudd fra en betydelig bedrift, bør det være en selvfølge at politiet involveres. Det er her snakk om alvorlige brudd på lovverket som bør få konsekvenser på lik linje med andre straffbare handlinger. Dette håper vi at også Mattilsynet er enige i, avslutter Martinsen.