Norsk Kylling får i en rapport fra Mattilsynet kritikk for at avlshaner ble hengt opp i opphengsbøyler beregnet på vanlig slaktekalkun, skriver adressa.no.

Smertefullt

- Det er klart smertefullt for dyr å få beina i klem, skriver Mattilsynet i rapporten etter en inspeksjon.

Mattilsynet har pålagt Norsk Kylling å gjennomføre tiltak for å unngå prosedyrer som går utover dyrene velferd. Et annet moment Mattilsynet tar opp, er at dyr fikk elektrisk støt uten å være bedøvd først.

Fra Nord-Trøndelag

Kvalitetsdirektør Merete Forseth sier til Trønderbladet at avlshanene kom fra Nord-Trøndelag, og at disse er foreldredyr til de kalkunene Norsk Kylling til daglig slakter. Norsk Kylling slakter 500.000 kalkuner i året, og flesteparten av disse kommer fra Sør-Trøndelag.

Fabrikken får levert kalkun fra 19 produsenter. Avlshanene slaktes når de er ferdig med sin tjeneste, og Norsk Kylling har nå gitt beskjed om at de må slaktes på gården fordi de er for store til å bli slaktet i fabrikkanlegget på Støren.

- Avlshanene passer ikke til vår linje, sier Forseth.

Forseth forklarer at avlshanene var så store at vingen tok ned i badet fuglene dyppes ned i når de skal avlives.

- Dette er fryktelig ubehagelig for dem, sier Forseth.

Fuglene skal være bedøvd først, og skal så ned med hodet først i badet.

Opplæring

Norsk Kylling har mange ansatte som ikke har norsk som morsmål.

- Alle ansatte har fått opplæring og eksamen på sitt språk, og med tolk. Vi har hatt en gjennomgang med dem om dette, og dette vil ikke gjenta seg, sier Forseth.