En rapport som Statens vegvesen nettopp har lagt fram om Miljøpakken, betaler en bilist fra Melhus årlig 3419 kroner i bompenger, mens en bilist fra Trondheim betaler årlig 3094 kroner.

Samme rapport viser til at en bilist fra Midtre Gauldal betaler årlig 1751 kroner, mens skauningene må ut med 2703 kroner.

Dyrt å være klæbygg

Desidert mest betaler klæbyggene der bompengekostnaden i året for en klæbygg er 4730 kroner. Klæbyggene betaler for bygging av en fylkesvei, og når den nye fylkesveien kommer, er ikke avklart.

Etterlyste evaluering

Etter at Arne Braut (Sp) etterlyste en evaluering av Miljøpakken da han var fylkesvaraordfører, har Miljøpakken nå kommet med en evaluering.

Les også: Miljøpakken skal evalueres

Spørsmålet fra Braut og lokale senterpartifolk var om Miljøpakken er rettferdig overfor bilister utenfor bomringen i Trondheim. Argumentet til Senterpartiet var at bomtaksten er høyst i ytterkantene. På Klett koster det 20 kroner i rushtida å passere, mens trondheimerne betaler 8 kroner inne i byen.

Les også: Senterpartiet reagerer

Krever tilskudd

Melhus har fått tilskudd fra Miljøpakken til pendlerparkeringa på Brubakken og til reduserte busstakster i området fra Ler og til grensa til Trondheim. Politikerne har krevd å få mer, og da til innfartsparkering på Kvål og til parkeringshus i Melhus sentrum. Dessuten vil formannskapet ha bytakst i hele Melhus.

Les også: her er kravlista fra formannskapet