Komite for teknikk og miljø har sagt ja til rådmannens forslag om at kommunen tar over private veilys langs offentlig vei, og tirsdag skal Melhus kommunestyre avgjøre om de vil det samme.

Strømmålere

Hensikten med overtakelse er at kommunen ønsker å spare strømutgifter. All forbruksstrøm skal måles fra 1. januar 2019. Kommunen er i gang med å oppgradere forsyningsnettet til vei- og gatelys for å måle strømforbruket og sikre et stabilt forsyningsnett. I saksframlegget til kommunestyret står det at kommunen gjennomførte et kartleggingsprosjekt av eksisterende vei- og gatelys langs fylkesveier, kommunale veier, private veier og plasser.

- Prosjektet avdekket at Melhus kommune har ansvar for omtrent 1700 vei- og gatelys fordelt på omtrent 50 anlegg. Kartleggingen viser at det er kun 12 av 50 anlegg som har montert egen måler, skriver fagleder Knut Forsmark.

Les mer om De 1700 veilysene (Pluss)

Kommunen regner med at strømutgiftene vil øke med 30-80 prosent når energimålere monteres på disse anleggene fordi gamle armaturer trekker mer strømm enn wattstyrken på lyspærene skulle tilsi. I det kommunale veilysnettet er det omtrent 570 kvikksølvlamper. Disse ble forbudt 1. januar 2016, og skal ifølge kommunen skiftes ut med ny armatur.

Ansvaret

Private veilys og lys på balløkker er koblet på det kommunale anlegget, og rådmannen mener det er bedre at kommunen har drift- og vedlikeholdsansvar for alle vei- og gatelys langs kommunale veier/gater og private boliggater som er åpne for allmenn ferdsel. Ifølge rådmannen gir det størst trygghet og bedre sikker ferdsel om ansvaret settes til en profesjonall virksomhet som kommunen.

I nye boligfelt har velforeninger ansvaret for både vei- og veilysvedlikehold.