Når gradestokken kryper under nullpunktet er det viktig å passe på vannrørene.Siden 2010 har forsikringsbransjen utbetalt nærmer 2 milliarder koner i erstatning for skader knyttet til frost, viser tall Tryg Forsikring har innhentet.

KULDE KAN KOSTE: Pass på rørene og hold huset varmt nok, er rådet fra Tryg Forsikring når værvarselet sier at vinterkulda virkelig skal sette seg fra neste uke.

Hundrevis av millioner hvert år

Mange av skadene skyldes at boligen ikke er tilstrekkelig oppvarmet.En annen utfordring kan være åpne vinduer i nærheten av vannrør som ikke er isolert. Uansett årsak kan vannskadene bli betydelige.

Antall skader varierer fra år til år og har sammenheng med hvor kald vinteren er, og ikke minst hvor lenge kuldegradene regjerer.

I 2010 var det en ekstraordinær vinter med lite snø og lange kuldeperioder. Det ble meldt inn hele 13.221 skader som beløp seg til 872 millioner kroner.

IKKE VARMT NOK: Mange av skadene skyldes at boligen ikke er tilstrekkelig oppvarmet.En annen utfordring kan være åpne vinduer i nærheten av vannrør som ikke er isolert. Uansett årsak kan vannskadene bli betydelige.

Krav til oppvarming

Det stilles krav til at boliger skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, og slurver man med dette og får vannskader kan man få avkortet et eventuelt erstatningsoppgjør.

For hytteeiere er det et absolutt krav om at vannet skal være avstengt når hytta står ubebodd.

Det er ikke uvanlig å oppleve strømbrudd i løpet av vinteren, og i noen tilfeller kan disse vare flere dager.

– Er man borte fra boligen om vinteren bør man stenge av vannet før man drar, det kan spare deg for ubehagelige vannskader, sier Opedal i Tryg Forsikring.

Slik unngår du frostskader:

  • Sjekk kjellervinduer og ventiler. Luft kort og effektivt fremfor å sette vinduer på gløtt.

  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

  • Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom, også når du ikke er hjemme.

  • Har du rør i krypkjeller eller på kaldloft? Forhør deg med rørlegger om isolerings- og oppvarmingsløsninger