Mildvær gjør at isen er usikker både i Trøndelag og andre deler av landet. I Trøndelag er de fleste små vann farbare. Mellomstore vann har derimot stor variasjon. Også her er det mildvær nå, og helt opp til Troms kan isen bli vesentlig svekket der vann strømmer under isen. Kuldegradene kommer raskt tilbake, ikke like kaldt som det har vært, men isen vil styrke seg i lavlandet igjen.

Verst i vest

I vestvendte deler av landet svekkes isen nå på grunn av mildvær og regn. Etter en kald periode med islegging de fleste steder er det nå mildvær og regn. Østlandet ligger stort sett skjermet i et kaldluftslag. På små vann i lavlandet er isen stort sett over 10 cm, muligens med unntak av vann ytterst på kysten av ytre Oslofjord, og noen dype små vann. Større vann har betydelig variasjon. I fjellet er det bare de største og dypeste som ennå ikke er islagt. Vi venter små endringer i isforholdene i jula.

Urolig vær med mye regn vil svekke lavlandsisen på Vestlandet under ca. 500-600 moh, enda høyere på steder med strøm under isen. Over 800-900 moh ventes ingen store endringer. De største og dypeste vannene er også her isfrie. Utover i romjula ser det ut til å roe seg nord på Vestlandet, og kuldegrader kan igjen gi islegging i lavlandet.

Vanskelig å oppdage det

I Finnmark vil mildværet først og fremst smelte snøen på isen. Når kulda kommer tilbake i romjula vil isen styrke seg. Dype lavlandsvann er ennå under islegging.

- Isen tåler en god del mildvær der det ikke strømmer vann under isen, men mildværet og nedbøren i vest er så kraftig at lavtliggende vann vil bli svekket under 600 moh i sør avtagende til 100 moh i Troms. Isen smelter nedenifra, og det kan være umulig å se på overflaten. Hold derfor ekstra god avstand til innløp, utløp og trange sund,  sier Ånund Kvambekk, som er Isvarsler ved NVE, i en pressemelding.

Når kulden kommer tilbake utover romjula vil isen til gjengjeld vokse raskere enn før da det isolerende snølaget er borte.

Skillelinjer

Mange steder i lavlandet i vest har isen forsvunnet helt på deler av vannet. Ved ny kulde islegges disse områdene på nytt, mens isen som lå igjen på det samme vannet vokser. Det blir da livsviktig å kunne se en slik overgang fra tykk til kanskje for tynn is.

- Skillelinjer mellom ny og gammel is sees enten som en fargeforskjell, endring i mengde rim/snø på isen, eller ved små forhøyninger i isen ved skillelinjen, sier Kvambekk. Hans råd er at man alltid måler isen på nytt ved slike skillelinjer.

Mer detaljer om isforhold i Norge finnes på varsom.no/isvarsling.