11. september er det valg til kommunestyre og fylkesting. Allerede nå kan du stemme ettersom forhåndsstemminga har startet. Om en vil forhåndsstemme før 9. august, må en avtale tid med kommunen.

Fra 10. august til 8. september er det ordinær forhåndsstemming. Den finner sted i kommunestyresalen i Melhus rådhus. Kommunen minner om at en må ha med seg legitimasjon.

På valgdagen 11. september kan en velge mellom flere stemmesteder. Melhus kommunes stemmesteder er Eid skole, Flå skole, Gåsbakken skole, Hovin skole, Lundahallen, Melhushallen sør og Rosmælen skole.