- Litt skremmende, sier lensmann Monica Brækken om terrortrusselen som torsdag ble gjort kjent på en pressekonferanse i Oslo torsdag formiddag.

Melhus lensmannskontor blir kontinuerlig oppdatert, men foreløpig vet lensmannen ikke så mye mer enn det som kom fram på pressekonferansen som ble holdt av PST, Politidirektoratet og justisministeren.

- Melhus har verken grenseovergangen eller naturlige knutepunkt, påpeker Brækken.

All info om beredskapstiltakene går gjennom medierådgiver i politidistriktet, tilføyer Brækken som for øvrig også er konstituert som stasjonssjef for Heimdal politistasjon for tida.