– Kullene som går ut av Brekkåsen skole er større enn dem som starter der. Vi er kjempebekymret for utviklinga, sier Lise Hågensen, leder for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Brekkåsen skole.

God plass

Brekkåsen skole sto ferdig i 2006, og Vidar Krogh-Albertsen som er styremedlem i FAU, forteller at skolen var flaggskipet til Melhus kommune.

– Skolen har omtrent 220 unger, og er bygd for 200 barn. Prognosen viser at elevtallet vil gå ned til 150, sier Krogh-Albertsen.

Utenfor skolen står brakker, og FAU-leder Hågensen sier at mange tror at brakkene er nødvendig fordi det ikke er plass til alle elevene inne i skolen.

– Slik er det ikke. Fjerde trinn er i brakkene av pedagogiske hensyn, og for å gi første trinn litt mer plass, forklarer Hågensen.

Mange hadde ventet på nyskolen, og tilstrømninga av elever var så stor at politikere lovte å sette i gang bygging av det andre byggetrinn. Men så startet nedgangen i elevtallet fordi politikerne somlet med å gi klarsignal til nytt boligfelt selv om utbygger sto klar.

– Konsekvensen av elevtallsnedgangen er at det kan bli færre lærere og lavere bemanning i skolefritidsordninga. Nå er det et mangfold med to lærere på hvert trinn, og det er mulig å ha lærere av hvert kjønn. Går elevtallet ned, kan det bli bare én lærer pr. trinn, sier Hågensen.

Kretsgrense

I påvente av at Melhus kommune får laget områdeplan for Brekkåsen slik at boligbygginga kan komme i gang, mener FAU at kommunen må endre på skolekretsgrensene slik politikerne har tatt til orde i forbindelse med bygging av nye Gimse skole. Skolekretsgrensa for Brekkåsen skole ble trukket ved Brekktrøa da ny skole sto klar.

– Vi vil ha et konkret svar på hvor skolegrensene skal gå. I dag har vi elever fra Kregnes på Kvål og fra langs Hølondvegen, sier styremedlem Hege Willadsen.

Hågensen legger til at det ikke er fritt skolevalg i Melhus, men at foreldre kan søke inn barn til de skolene der det er ledig kapasitet.

– Sannsynligvis er det bare Høyeggen skole som ikke har plass til å ta imot barn utenfor skolekretsen, sier Hågensen. I tida fram til skoleinnskriving anbefaler Hågensen at foreldre har i bakhodet at Brekkåsen skole kan være aktuell for deres barn.

– Skolen vår skårer høyt på elev- og foreldreundersøkelsen, og har høyt kompetente lærere. Det vil være beklagelig om lærere må forsvinne fordi elevtallet går ned. Vi ønsker å få svar på om politikerne tenker at Brekkåsen skole skal bli en 1.–4. skole mens resten går på nye Gimse skole, og det er viktig at politikerne tenker på at det er behov for hallflate også på Brekkåsen, sier Krogh-Albertsen.

Ved skolen står Brekkåsen idrettsbarnehage som har 20 ledige plasser, og styrer Hjørvard Bjørnbeth forteller at kommunen er godt informert om at det er ledig kapasitet. Synkende barnetall får også konsekvenser for Gimse IL.

– Gimse IL er ett av få idrettslag som kan tilby ungene et tilbud på sitt nivå, og det er unikt i landssammenheng. Dette er et breddeidrettslag som er blant de beste i Trøndelag på jentefotball samt at vi hevder oss blant de beste på guttesiden. Klubben har økt kraftig i antall spillere de siste årene, men vi ser nå at kullene blir mindre. Det er kritisk for idrettslaget at utbygginga drøyer. Det er meget godt samarbeid mellom skole, idrettslag og barnehage. Dette er et tilbud vi ønsker å opprettholde på en best mulig måte. Det eneste vi mangler her er butikk, sier Krogh-Albertsen.