For noen år siden sa politikerne i Melhus og Midtre Gauldal nei til at Gauldal brann og redning skulle slås sammen med Trøndelag brann- og redningstjeneste, men nå kan det gå mot en sammenslåing likevel.

Trøndelag brann- og redningstjeneste eies av kommunene Trondheim, Malvik, Rissa, Oppdal, Klæbu, Leksvik og Rennebu.

Skaun vil inn i varmen

En annen mulighet er at Skaun brannvesen blir slått sammen med Gauldal brann og redning. Skaun har kommet med en forespørsel om sammenslåing med Gauldal brann og redning eller Trøndelag brann- og redningstjeneste. Avtalen Skaun har hatt med Orkdal om kjøp av tjenester, er blitt sagt opp. Orkdal skal som kjent inngå i den nye storkommunen Orkland, og Skaun takket nei til kommunesammenslåing.

Representantskapet i Gauldal brann og redning vedtok i april å be om et tilbud på samarbeid med Trøndelag brann- og redningstjeneste, og har fått et foreløpig tilbud framgår det av referatet fra representantskapsmøtet i juni. På bakgrunn av tilbudet har representantskapet vedtatt å gå videre med forhandlingene.

Varmere holdning

– Nå ligger kanskje forholdene bedre til rette enn sist, og det er andre økonomiske forutsetninger enn forrige gang. Vi får opp en sak om dette i løpet av høsten, sier ordfører Sivert Moen.

Moen mener at fordelen med en fusjon kan være at en får dobbelt beredskap og dobbelt lederskap.

– Forrige gang var det en del usikkerhet. Trondheim skulle bygge flere brannstasjoner, og det var ikke klart hva som ville bli kostnadene med disse. Brannstasjonene er blitt bygd, og vi vet hva de koster, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Krogstad peker også på at en sammenslåing kan gjøre branntjenesten mindre sårbar.

– Vi har dyktige folk i administrasjonen, men de er ikke så mange slik at det kan bli en utfordring om noen blir syke, sier Krogstad.

Brannstasjonene

Krogstad forteller at den foreløpige utredninga som er lagt fram, viser at brannstasjonene og bemanninga i Melhus og Midtre Gauldal beholdes, og at det altså ikke skal legges ned noen brannstasjoner. Antall brannstasjoner i Melhus har vært et hett tema.

– En har ingen garanti for hva som skjer om ti år, men det har en ikke heller om vi står alene. En sammenslåing kan sannsynligvis føre til at det drives litt rimeligere. Det handler om å ha gode tjenester for innbyggerne til mest mulig riktig pris, sier Krogstad.

To alternativer

Krogstad mener det er flere utfall.

– En løsning der Gauldal brann og redning slår seg sammen med Skaun, er ikke umulig. Den andre er at det blir sammenslåing med Trøndelag brann- og redningstjeneste. Vi rekker neppe å få til en sammenslåing fra 1. januar 2018 siden det kan være mulig at vi bikker over på nyåret før vi rekker å behandle saken, sier Krogstad.