Behovet for ny brannstasjon begynte å melde seg for sju til åtte år siden. I dag holder Gauldal brann og redning avdeling Støren, til i Soknes leir, i gamle militærbrakker. De har vokst ut av leiren.

– Bygningene er laget for militære kjøretøy fra 50-tallet. Garasjene er for smale og lave, sier brannsjef Arvid Karlsen.

Les også: Må ha brannbilene i barnehagen

Starter i høst

Underbrannmester Jan Inge Skårvold forteller også om manglende renholds- og garderobefasiliteter. I dag er det strenge krav til renhold av både utstyr, drakter og folk. De kravene møtes ikke på Støren per i dag. I tillegg har de felles garderobe, til tross for et brannkorps bestående av både kvinner og menn.

Dette blir snart fortid. I høst starter byggingen av den nye brannstasjonen på Moøya. Brannvesenet håper at det skal være klart til å flytte inn til neste sommer. Det er Hugaas Entreprenør AS som skal bygge, mens kommunen er oppdragsgiver og byggherre. Dermed vil Gauldal brann og redning leie av kommunen. I tillegg skal Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe (FIG) leie i samme bygg. De holder også til i midlertidige lokaler i Soknes leir i dag.

Les også: Ulykken i Gaula avslørte mangler

Reguleringsplanen og de nødvendige kommunale papirene er i orden for bygging av den nye brannstasjonen, men ennå mangler det en del reguleringsarbeid med området som skal brukes til øvingsområde for brannvesenet. Det skal bli et område hvor de øver på bilulykker. I dag øver de på dette i leiren, noe de mener ikke er optimalt. Arvid Karlsen sier at de håper at øvingsområdet kan være ferdig senest ett år etter at den nye brannstasjonen åpner. Når de flytter ut av leiren, vil de stå uten øvingsområde for bilulykker, fram til dette området er oppe og går.

Godt plassert

Den delen av bygget som brannvesenet skal bruke, blir på 800 kvadratmeter.

- Da mener vi at vi får den plassen vi har behov for, sier Karlsen.

Les også: Kroken på døra om det blir barnehage i leiren?

De synes plasseringen er gunstig: Kort vei til nærområder og E6, samt at de ikke er plassert i et boligstrøk, som de er i Soknes.

Politikerne var i utgangspunktet skeptiske til å godta en øvingsarena på tomta, men brannvesenet mener det ikke kommer til å bli mye støy fra dem.

- Og vi tenker litt motsatt på det. De gangene vi lager litt støy ved å øve på bilvrak, inviterer vi for eksempel skolebarn til å komme og se på, sier Karlsen.

Størenavdelingen av Gauldal brann og redning har to personer som jobber administrativt. Disse har i dag kontorplass på rådhuset, men disse blir flyttet til nybygget når det står klart.

Ellers er selve brannberedskapen basert på deltid. Det vil si at de har vakt, og må være klare til å rykke ut på kort varsel.

Det er to brannbiler stasjonert på Støren, i tillegg til en felles reservebil for brannvesenet. Det står også en feiebil og servicebil plassert på Støren.