Tirsdag opplevde Melhus ny smitterekord igjen, og den forrige ble grundig slått. 72 nye smittetilfeller ble registrert, mens den gamle rekorden var på 49 smittetilfeller for covid-19. Totalt står Melhus registrert med 1101 smittetilfeller i koronatiden ifølge statistikken til Folkehelseinstituttet. Da er de 44 nye smittetilfellene registrert onsdag formiddag, tatt med. Melhus kommune har et enda høyere tall ettersom kommunen også tar med smittede personer som bor i kommunen og som ikke er folkeregistrert der.

Usikker på tallet

– Med det nye systemet der færre skal ta PCR-test og flere selvtest, er det vanskeligere å holde oversikt. Vi hadde en oppsummering på tirsdag der vi kom fram til et smittetall på 40 baserte på antall innmeldte positive PCR-tester fra St.Olavs hospital og antall innmeldte positive selvtester. Men vi tror at det nok ikke er alle som registrerer positive selvtester. Det er eksempler på familier der det registreres bare for én selv om hele familien er smittet, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Brækken kommer med en sterk henstilling til folk om at de registrerer positive selvtester på den kommunale nettsiden.

– Det er en klar anbefaling om å registrere positive selvtester fordi det kan være viktig å få registrert når du fikk covid-19 i fall det oppstår komplikasjoner eller det skal dokumenteres at du har hatt det når det kommer nye vaksinasjonsprogram. Registrering er også viktig slik at kommunen får en viss oversikt over smittetallene, sier Brækken.

Melhus kommune trapper nå ned på smittesporing, og flytter i stedet ansatte til koronatelefonen fordi det er ventet økende mengde henvendelser fra folk.

– Nå skal folk selv varsle nærkontakter, og da blir det mer åpenhet rundt hvor det er smitte, sier Brækken som er spent på hvordan de nærmeste dagene vil utvikle seg når det gjelder smittetall og etterspørsel etter selvtester.

Mangler selvtester

Mange har testet seg ved den kommunale teststasjonen hittil denne uka, og mange har spurt etter selvtester. Over 22.000 PCR-tester er utført i koronatiden ved den kommunale teststasjonen eller ved at mannskap fra kommunen har dratt ut og tatt tester. Det opplyste enhetsleder Brækken under formannskapsmøtet.

Til Trønderbladet sier Brækken at Melhus kommune ikke har nok selvtester til å dele ut til alle som spør, og at det er uklart om Melhus får nye selvtester på fredag slik kommunen har fått antydet.

– I utgangspunktet lovte sentrale myndigheter at vi skulle få to selvtester pr. innbygger, og foreløpig har vi ikke fått så mange. Det er ikke nok til å gi folk 11 selvtester på en gang slik de skal ha om de skal teste seg hver dag når de er i karantene. Jeg skjønner at ikke alle synes det er greit å måtte komme flere turer til teststasjonen, men vi må dele på godene, sier Brækken.

Med to tester pr. innbygger skulle Melhus ha fått over 34.000 selvtester, men det har kommunen altså ikke fått.

Midtre Gauldal

Midtre Gauldal fikk 13 nye smittetilfeller på tirsdag, og og ett nytt onsdag formiddag. Totalt står Midtre Gauldal registrert med 423 smittetilfeller i koronatiden. Midtre Gauldal kommune melder på sin nettside at det er økende sykefravær innen pleie- og omsorgssektoren, og kommunen spør om folk kan bistå.

Her kan du se hvor du kan registrerer positiv selvtest og hvilke karanteneregler som gjelder nå.

Når det gjelder varsling av smittede, skriver kommunen på sin nettside at det nå blir sendt tekstmelding i stedet for å komme med en oppringing.

– Vi gjør denne endringen på grunn av høye smittetall, og at våre ressurspersoner i økende grad må settes inn overfor sårbare grupper og utbruddshåndtering i samfunnskritiske tjenester, melder kommunen på sin nettside.

Tallet kan være for lavt

Folkehelseinstituttet opplyser på sin nettside at færre smittetilfeller vil bli registrert i deres registre fordi færre anbefales å ta en PCR-test som har vært den testen som er blitt registrert. Det gjelder for eksempel dem som har tre vaksinedoser, og de med to vaksinedoser som ikke trenger koronasertifikat.

Testing skal ifølge myndighetene, nå erstatte karantene slik at flere kan komme seg på skolen eller på jobben. Koronasmittede personer skal fortsatt sitte i isolasjon.