Statens vegvesen melder om gjenstander i vegbanen, på E6 i Soknedalstunnelen. Starttid var torsdag 19. oktober klokken 10.33, mens beregnet sluttid er 12.33.

Statens vegvesen opplyser at sluttiden er usikker og kan endres.