– Melhus kommune er veldig på å ta imot flyktninger. Vi må tørre å ta dialogen, sier Pernille Wahlberg i Kvål Arbeidersamfunn.

Inviterer fagpersoner

Onsdag kveld holder Kvål Arbeidersamfunn et åpent møte der temaet er integrering av flyktninger. Møtet holdes i Folkets Hus, og Annar Gravråk er møteleder. Virksomhetsleder Ellen Hoff Johansen fra Melhus voksenopplæring og NAV-medarbeider Anna Schei Holdbakk.

– Under møtet ønsker vi å ta temperaturen på arbeidet med inkludering av flyktninger bosatt i Melhus kommune. Vi ønsker å snakke om hva vi forventer av dem og hva de forventer av oss, sier Wahlberg.

Wahlberg er også aktivt med i Trønder-Lyn, og omtaler at flyktningpar som bor på Kvål, som verdensmestre i å stille opp på dugnad. Inkludering i idrettslag er et tema som opptar Wahlberg.

Melhuspolitikerne hadde en større diskusjon rundt mottakelse av flyktninger da enslige mindreårige flyktninger strømmet til Norge, men ellers har det vært bred enighet om at Melhus skal ta imot det antall flyktninger som kommunen blir bedt om. I likhet med andre kommuner, har Melhus fått færre flyktninger enn kommunen har gjort vedtak om. I perioden 2015–2017 har Melhus bosatt 151 flyktninger.

Melhus voksenopplæring

For noen år siden innførte Melhus et krav om at flyktninger skal delta i et introduksjonsprogram.

– Melhus voksenopplæring er landskjent for kvaliteten på opplæringa, forteller Wahlberg.

Wahlberg vil gjerne vite hvordan inkluderinga kan bli enda bedre.

– Som innbygger vet jeg ikke hva som er det beste jeg kan gjøre for de flyktningene som kommer, og da må vi tørre å snakke med hverandre. Vi kan se for oss hvordan det ville ha blitt om vi skulle ha flyktet til et annet land, forteller Wahlberg.

Wahlberg håper mange tar turen til det åpnet møte som er myntet på hele kommunen.

– Det er gratis inngang og servering, og så blir det åresalg, opplyser Wahlberg.