Det skal utføres vegarbeid på E39, mellom Børskrysset i Skaun og Thamshamn i Orkland.

Dette medfører at vegen stenges, mellom 20.00 og 06.00. Arbeidet starter 10. januar, og etter planen er sluttdato 12. januar. Dette ser man på nettsiden til Statens vegvesen.