Ni av ti elever ved Melhus videregående skole som søkte lærlingplass i fjor, fikk det. Den høye andelen som lykkes, har ført skolen helt til topps i daværende Sør-Trøndelag fylke. Det var under en formidlingssamling for videregående skoler før jul resultatet ble gjort kjent, forteller avdelingsleder og formidlingsansvarlig Anne Dyrseth Hox.

Helt i toppen

Melhus lå altså helt i toppen med 89,3 prosent formidlet lærlingplass, og Gauldal videregående skole kom hakk i hæl med 88,5 prosent. Til sammenligning har Malvik videregående skole 38 prosent. Av skolene i Trondheim er Strinda videregående skole best med 87,9 prosent.

I fjor søkte 75 elever på Melhus videregående skole om lærlingplass, og 67 endte opp med dette. Avdelingsleder Dyrseth Hox mener at tallet er ekstra bra siden skolen har mange elever som skal ut i lærlingtid, og at det kan være begrenset antall arbeidsplasser i nærområdet som kan ta imot lærlinger.

Målrettet arbeid

– Grunnen til at Melhus videregående skole gjør det så bra, er at kontaktlærerne og programlærerne har god kontakt med næringslivet, og næringslivet er flink til å ta imot lærlinger. Lærerne her klarer å gjøre fag som norsk og matematikk relevante. Gjennom godt arbeid i mange år ser vi at vi lykkes, sier Dyrseth Hox.

Ett annet moment avdelingslederen nevner, er at skolen har god erfaring med yrkesfaglig fordypning (YFF) der elevene er utplassert i bedrift for å bli bedre kjent med yrkeslivet.

– Dette er en god anledning til å bli kjent med bedriften, og kanskje får en lærlingplass etterpå, forklarer Dyrseth Hox.

Åtte fikk ikke lærlingplass i fjor, og helt konkret hvorfor de ikke ble lærlinger, kjenner ikke Dyrseth Hox til.

– Det kan være at de takket nei til lærlingplass, at de kan ha ønske om å jobbe i stedet eller har strøket i et fag, opplyser Dyrseth Hox.

Næringslivet

For byggfag og helsefag formidles det ifølge Dyrseth Hox, ofte lærlingplass lokalt mens elever fra elektrofag får lærlingplass innen hele trondheimsregionen. Melhus videregående tilbyr i tillegg til studiespesialisering og idrettsfag, fagene helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, restaurant- og matfag, tilrettelagt opplæring og service og samferdsel.

– Vi er takknemlig for den velviljen næringslivet viser både når det gjelder å gi praksisplasser og tilbud om læringsplasser, sier Dyrseth Hox.

Kommende lærlinger

I matpausen sitter ei gruppe elever fra 2 AM (arbeidsmaskin) rundt et bord i biblioteket. De ønsker alle lærlingplass når skoleåret er omme.

– Det er viktig å få en bra lærlingplass, sier Truls Trondsetås (17) som ønsker å jobbe på anlegg.

Trondsetås tror det skal gå greit for dem å få lærlingplass.

– Det er behov for reparatører. Skolen har et godt rykte, og da er det lettere å få lærlingplass, forklarer Trondsetås.

SATSING: Melhus videregående skole har 520 elever, og satser på å få skaffet lærlingplass til elever som ønsker det. Foto: Gunn Heidi Nakrem
FORMIDLER PLASSER: - Melhus videregående skole har mange elever, og vi klarer likevel å formidle lærlingplasser, sier avdelingsleder og formidlingsansvarlig Anne Dyrseth Hox. Foto: Gunn Heidi Nakrem