De kommunale barnehagene i Melhus har 244 ansatte, og av disse er 13 menn.

Elvebakken Montessoribarnehage (privat) og Løvset barnehage (privat) har til sammen 29 ansatte hvorav to er menn. Private Brekkåsen idrettsbarnehage er i en særklasse med nesten lik kjønnsfordeling.

Kjønnsfordelinga er også svært skjev i Midtre Gauldal. De seks barnehagene Støren, Singsås, Soknedal, Liøya, Budal og Hauka har 107 ansatte. 8 av disse er menn.

Høy mannsandel

– Vi har jobbet målrettet helt fra starten av for å rekruttere mannlige ansatte og beholde de mannlige ansatte vi har. Ingen av de seks som startet hos oss da vi åpnet i 2012, har sluttet, forteller styrer Hjørvard Bjørnbeth i Brekkåsen idrettsbarnehage som har 86 barn.

Brekkåsen idrettsbarnehage har 24 ansatte, og av disse er 11 menn.

En så høy mannsandel i en barnehage skal en lete lenge etter. Styrer Bjørnbeth ble for øvrig kontaktet av en landsdekkende avis, da han lyste ut ei stilling der kvinner ble oppfordret til å søke fordi ledergruppa besto av fire menn og to kvinner.

Ambisjonen til idrettsbarnehagen var fra starten av å ha 50 prosent menn i arbeidsstokken.

– Det var mer enn nok av mannlige søkere, men ikke alle var kvalifiserte, forteller Bjørnbeth.

Mistet regjeringsstøtte

Tidligere var det et eget nettverk i Melhus kalt menn i barnehager. Men etter at regjeringa kuttet ut støtte til likestillingstiltak, ble nettverket lagt ned.

Blant momentene Bjørnbeth nevner som suksessfaktorer, er at mannlige elever på ungdomsskolene får tilbud om å jobbe i barnehagen i ferien, at statusen til barnehagen står i fokus i lokalmiljøet, at mannlige ansatte ikke spres på ulike avdelinger, at lederen motiverer og at ansatte har tilbud om et sosialt fellesskap som deltakelse på idrettsfestivaler.

– Det er en kjensgjerning at en 19-åring mann har mindre erfaring enn en 30-årig mor. Men av og til må en våge å ta sjanser når en skal ansette. Nesten ukentlig blir jeg kontaktet av menn som vil jobbe her hos oss, sier Bjørnbeth.

Forskning fra Statistisk sentralbyrå viser at barn i barnehager med høy andel mannlige ansatte, gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen.

Kan være forskjellige

Bjørnbeth mener at menn og kvinner kan være forskjellige, og at det er viktig at ungene får muligheten til å bli sett av begge kjønn.

– Damer er ofte mer opptatt av struktur og organisering, mens menn er mer impulsive og rede til å delta i leken. Begge utfyller hverandre, og hverdagen blir bedre for ungene. Det er en myte at menn liker best å jobbe i utebarnehager og ikke med de minste, sier Bjørnbeth.

En av de mannlige ansatte som har vært med helt siden starten i 2012, er pedagogisk leder Erling Grønning (46) som har jobbet som førskolelærer siden 1997.

– Hovedårsaken til at jeg søkte meg hit, var at jeg syntes at idrettsbarnehagen hadde et spennende konsept som jeg var nysgjerrig på. Tidlig fikk jeg høre at det ville være flere mannlige ansatte på samme avdeling. Med mannlige ansatte blir det et annet arbeidsmiljø. Praten og leken blir annerledes, sier Grønning.

Grønning forteller at han aldri har angret på at han valgte dette yrket, og at han gleder seg til å gå på jobb hver dag.

– Da jeg jobbet i Oslo, var det en del menn som sa at de jobbet i barnehagen for å ha et friår. Holdninga har nok endret seg, og fokuset er at vi vil være her for ungenes del, sier Grønning.

Vektla

Inne i barnehagen er to ansatte i gang med lesestund, og de sier det er tilfeldig at begge er menn. Ute er leken i gang, og Erling Grønning og Svein Erik Horg skufler vekk snø sammen med smårollingene for å lage skøytebane. Pappa Andreas Liabø Nyrønning har nettopp levert datteren Tilly, og slår av en prat med de ansatte. (Forts. neste side)

(Forts. fra side 23)

– Det er en stor fordel med mannlige ansatte i barnehagen, og ungene trenger ulike forbilder. Da vi skulle velge barnehage, var vi bevisste på at det skulle være mannlige ansatte i barnehagen. Det trengs både menn og kvinner der. Jeg har selv jobbet ti år i en barnehage på Heimdal, og nå jobber jeg med barn i Aleris, sier Liabø Nyrønning.

Ut med fordommer

I den kommunale Tambartun barnehage med 82 unger, er Agnar Ølstørn styrer.

Barnehagen har 28 ansatte hvorav 3 fast ansatte er menn mannlige samt én mannlig lærling.

– Det er et stort og komplekst spørsmål hvorfor det ikke er flere mannlige ansatte i barnehager. For min del var det litt tilfeldig at jeg tok jobb i barnehage. Mange av dem jeg tok utdanning samtidig med, ble for eksempel gravemaskinførere. Det handler om å bli kvitt fordommer, og menn kan vise like mye omsorg som kvinner. Vi sier ikke at menn er bedre som ansatte i barnehagen, men at det er viktig å ha begge kjønn for å ha et bredt spekter, sier Ølstørn.

Roger Brevik er pedagogisk leder, og gikk for ni år siden over til barnehageyrket etter å ha jobbet 20 år i helsevesenet. Han tror det tar tid å få flere mannlige ansatte siden det er lite utskifting i personalgruppa.

– Det er en kjensgjerning at menn ønsker å jobbe på storbarnsavdeling eller i utebase, sier Brevik og Ølstørn legger til at Tambartun barnehage ikke lyser ut ledige stillinger i bestemte avdelinger.

OK med bleieskift

Brevik jobber i småbarnsavdeling, og forteller at bleieskift og lek i sandkassa bare er en liten del av hverdagen i barnehagen.

– Jeg ser hvor heldig jeg er som får være med på å bidra til en trygg småbarnsperiode, og det er mye som skjer før de blir storbarn. Ungene skal blant annet utvikle sosial kompetanse. Jeg vil varmt anbefale å jobbe i barnehage, sier Brevik.

Rekruttering

Ølstørn opplyser at når stillinger lyses ut, blir alle mannlige søkere innkalt.

– Til slutt er det kvalifikasjoner som teller, sier Ølstørn.

Tambartun barnehage har forsøkt å rekruttere flere mannlige ansatte.

– Vi har prøvd i flere år å fortelle elever på ungdomsskolen om barnehageyrket. Det er kanskje litt fremmed for gutter i 16-17-årsalderen å velge barnehagen som framtidig yrke, og vi merket det straks da regjeringa tok vekk tilskudd til rekrutteringstiltak som å la unge få jobbe i barnehagen, besøk på ungdomsskoler og nettverk menn i barnehager. Imidlertid ser vi at de som begynner å jobbe i barnehagen, trives veldig godt. Menn som jobber i barnehagen blir lett trekkplaster og rollemodeller for ungene, sier Ølstørn.

Hallvard Løberg (19) er lærling i Tambartun barnehage.

– Jeg har en pappa som jobber i barnehage, og jeg var med ham på jobb da jeg gikk på ungdomsskole. For meg er det viktigste å trives på jobb, og så lenge jeg gjør det, er det andre underordnet, sier Løberg.

Melhus: (de største)

Kosekroken barnehage: 13 kvinner 2 menn

Tambartun barnehage: 25 kvinner 3 menn

Gimsøya barnehage: 23 kvinner 0 menn

Strandvegen barnehage: 23 kvinner 0 menn

Presttrøa barnehage: 20 kvinner 2 menn

Rosmælen barnehage: 20 kvinner 2 menn

Flå barnehage: 20 kvinner 0 menn

Lundamo barnehage: 30 kvinner 1 mann

Hovin barnehage: 30 kvinner 0 menn

Gåsbakken barnehage: 9 kvinner 0 menn

Eid barnehage: 17 kvinner 3 menn

Elvebakken Montessorribarnehage: 14 kvinner 0 menn

Løvset barnehage: 13 kvinner 2 menn

Brekkåsen idrettsbarnehage: 13 kvinner 11 menn

Midtre Gauldal

Støren barnehage: 29 kvinner 1 mann

Singsås barnehage: 12 kvinner 2 menn

Soknedal barnehage: 19 kvinner 1 mann

Liøya barnehage: 23 kvinner 3 menn

Budal barnehage: 9 kvinner 1 mann

Hauka villmarksbarnehage: 7 kvinner 0 menn