Byggestart for E6 mellom Jaktøyen i Melhus og Storler i Trondheim kan bli til våren, og byggetida er beregnet å ta tre år. Det forteller prosjektleder Almar Aronsen og assisterende prosjektleder Odd Jostein Haugen i Statens vegvesen.

24.500 kjøretøy i døgnet passerer forbi tellepunktet på Klett. På E6 kjører 15.470 kjøretøy, mens E39-trafikken utgjør 12.160. Noen av de kjørende tar veien inn til Leinstrand og mot fergeleiet på Flakk. Trafikken som går ut og inn på Klett, utgjør 5.300 kjøretøy i døgnet.

Langs veien

Den nye veistrekninga skal bygges mellom Jaktøyen i Melhus og Storler i Trondheim. Her skal det bygges en firefelts motorvei. Her skulle det bli 100 km/t, men som følge av det prosjektlederen kaller kompromisser, blir fartsgrensen lavere.

I dag er det rundkjøring på Klett der trafikken fra E6, E39 og fra Klett kommer inn. E6-trafikantene på vei nordover, har ei egen fil – den såkalte gauldalsfila.

Som Trønderbladet tidligere har omtalt, skal E6 bygges som en gjennomgående veitrasé mellom Melhus og Trondheim.

– De som skal fra Melhus til Trondheim vil ikke merke Klett, sier Aronsen.

Ved Klett

E39-trafikken blir ikke koblet direkte inn på ny E6, og får i stedet to rundkjøringer. Vegdirektoratet har godkjent denne løsninga, og tar dermed ikke hensyn til protestene fra blant annet Skaun kommune og Melhus kommune. Vegvesenet har tegnet inn nye bussholdeplasser til erstatning for dagens. Den ene blir ved E39 og den andre mellom de to rundkjøringene på Klett.

– Det er ikke umulig å bygge om rundkjøringene til et annet kryss, men vi mener at løsninga med de to rundkjøringene er god nok. Trafikken i rundkjøringene blir mindre enn den er i dagens rundkjøring, forklarer Aronsen.

På Klett er det tegnet inn pendlerparkering, men denne vil ikke bli bygd nå, opplyser Aronsen.

Ekra gartneri har ønsket å bestå på sin nåværende beliggenhet, og vil få vei via en av de nye rundkjøringene på Klett. En gård ved Ekra gartneri er innløst, og på motsatt side bygger Norgeshus Gauldal Bygg opp en ny gård.

Dagens E6 blir lokalvei, og siden det blir smått med avkjøringer på den nye motorveien, blir lokalveien alternativet for dem som bor langs E6 og for dem som skal svinge av til Bjørgum og Prøven Bil. I dag kan det ta tid før folk fra sideveier kommer seg innpå E6, og det kan være risikabelt å svinge av til Ekra gartneri.

Ved Bjørgum har vegvesenet lagt inn en avkjøring i tunnel med krapp sving, og i siste liten fikk vegvesenet beskjed om at det også vil bli et lager for trafostasjoner ved Bjørgum.

Spesialtransporten skal gå med politieskorte, og kan ikke gå gjennom den krappe svingen. Dermed har vegvesenet tegnet en egen avkjørsel til lagringsområdet, og denne blir kun for lagerområdet. Vegvesenet har fått beskjed om at transporten skal skje om natta. Under høringa av reguleringsplanen for veistrekninga, er det luftet å innløse Prøven Bil, men dette har ikke vegvesenet lagt inn i sine beregninger, opplyser assisterende prosjektleder Haugen.

Til Melhus blir det bygd ei anna avkjøring enn den bilistene har i dag. Da ny E6 forbi Melhus sentrum ble bygd, var det frustrasjon over at skiltene på nordsida var merket Rødde og ikke Melhus sentrum nord. Teksten på de nye skiltene er ikke bestemt ennå, opplyser Aronsen.