Lundamo stasjon fra 1864 er blitt pusset opp for 1,4 millioner kroner, og har skiftet farge.

– Rehabiliteringa skjer fordi NSB vil ta vare på bygget, sier eiendomssjef Jan Lutterloh i ROM.

ROM er et heleid datterselskap i NSB, og eier stasjonsbygninga mens ISS står for drifta.

Forlengelse

Forlengelsen av Trønderbanen med kraftig økning av togtilbudet mellom Lundamo og Trondheim, har ført til at NSB har bestemt seg for å gi Lundamo stasjon en oppgradering.

– Jernbaneverket har planer om å forlenge plattformen med 10 meter som et ledd i Trønderbanens forlengelse. Det var Lundamo stasjons tur til å få ei rehabilitering. Vi bruker nå 1,4 millioner kroner på utvendig rehabilitering, sier Lutterloh.

Fra starten av

I fjor feiret Størenbanen 150-årsjubileum med eget jubileumstog og stor feiring på Støren stasjon. Jernbanestrekninga mellom Trondhjem og Støren stod ferdig i 1864, og langs strekninga ble det bygd flere stasjoner. En av dem var Lundamo stasjon som ble åpnet i 1864. G.A. Bull tegnet stasjonen, og i 1916 fikk stasjonen venterom. Stillverkskarnappet ble tegnet av NSB’s arkitektkontor. Fram til 1921 var navnet Lundemo stasjon.

I perioden 1919-1921 fikk Størenbanen normalspor, og Lutterloh forteller at alle stasjonsbygningene ble påbygd en full andreetasje. Lundamo stasjon fikk også det, og andreetasjen er utleiebolig, opplyser Lutterloh.

Fargen

– Det er få spor av den opprinnelige bygninga. Vi har tatt skrapeprøver som viser at bygninga var lys grå. Det er ikke fargen fra 1864 for det var en brunfarge. Den vil vi ikke bruke nå, sier Lutterloh.

Arbeidet som utføres, er reparasjon av tak og utvendig maling. Stasjonen skal fortsatt ha venterom.