I den siste kundemålinga NSB har utført, gir kundene ei tilbakemelding som setter togtilbudet mellom Lundamo og Steinkjer helt i øverste klasse både nasjonalt og internasjonalt.

Det melder NSB i ei pressemelding.

Målinga viser at reisende på strekninga Lundamo-Steinkjer gir en kundetilfreds-skår på 83. Strekninga Trondheim-Røros/Oppdal har økt fra 75 i fjor høst til 80 nå i vår, mens regiontog Hamar-Røros har økt fra 71 i fjor til 77 nå.

Regjeringa har bedt NSB om ei kjempesatsing på togtilbudet sør for Trondheim, og Melhus har fått femdobling av antall avganger. Riktignok kjøres det til dels tomme tog, men tilbudet er der for den som vil reise med toget.

- Det er viktig for oss at kundene våre føler seg ivaretatt, og da er det utrolig gøy å se at vi fikk den høyeste kundetilfredsindenksen av alle NSB-strekningene, uttaler strekningsleder Asle Nordbotten i pressemeldinga.

Nordbotten understreker at NSB's høyeste mål er at toget kommer og går når det skal.

NSB opplyser at en poengsum over 70 regnes som godt, og at 75 poeng eller bedre ansees som et meget godt resultat.