Det skal utføres vegarbeid på E6 i Soknedalstunnelen. Dette medfører stengt veg og skiltet omkjøring. Dette skjer mellom 21.00 og 06.00, med oppstart mandag 22. januar og planlagt slutt onsdag 24. januar. Utrykningskjøretøy kan passere.

Dette melder Statens vegvesen på sine nettsider.