Det skal utføres vegarbeid på E6 i Soknedalstunnelen. Dette medfører at vegen stenges.

Starttid er 18. januar klokken 22.00, mens beregnet sluttid er 19. januar klokken 04.00.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.