Ved siden av elva dundrer trafikken forbi døgnet forbi. Fiskene er kanskje ikke så opptatt av lyden rundt seg, ettersom de er på vandring oppover elva for å finne den rette gytegropa. Underveis kan det hende at de lar seg friste - noe som kan få fatale følger. Dermed kan det bli en bråstopp på fiskenes autostrada. Selv om det er lite vann i elva for tiden, er det laksefiskere som prøver lykken. Flere har i sommer fått storfangst.

Om du vet hvilken elv dette er, kan du sende SMS med kodeord TB HVOR, svaret ditt, navn og adresse til 2399 innen onsdag 19.juli . Det er gratis å delta i konkurransen bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende SMS.

Riktig svar på forrige ukes konkurranse var Støren (veien til det nye næringsområdet Støren Sør). Vi fikk inn mange svar. Eline Monsen, Ler er trukket ut som vinner.