Tettstedet har flere veier, og deriblant hovedveier. Trafikken er stor, og det kan støye fra trafikantenes kjøretøy. Derimot er det lite bilstøy fra veien oppe i skråningen. Denne veien fører opp til et industriområde som det har vært mye politisk støy fra. Støyen skyldes ikke omfattende byggeaktivitet, tvertimot. Nede i dalbunnen kan en se ei landskjent lakseelv. Kommunen har også mye landbruksaktivitet, og Senterpartiet har ordførervervet.

Om du vet hvilket tettsted vi er på, kan du sende SMS med kodeord TB HVOR, svaret ditt, navn og adresse til 2399 innen onsdag 12.juli . Det er gratis å delta i konkurransen bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende SMS.

Riktig svar på forrige ukes konkurranse var Melhus. Knut Terje Vigdal, Oslo er trukket ut som vinner.