- Sterk konkurranse

– Vi opplever sterk konkurranse både lokalt og på nett, men har også økt omsetningen i faghandelsbutikkene med to prosent, sier administrerende direktør Morten Erik Stulen.

Coop Oppdal utbetaler kjøpeutbytte i disse dager, på 12 millioner kroner.

Til sammen sysselsetter de 430 medarbeidere.

16 000 hytter

De har en markedsandel på dagligvarer på i overkant av 50 prosent, ifølge Coop Oppdal selv.

- Vi har et godt spredt butikknett i vårt markedsområde. Mange av disse butikkene er limet i de mindre lokalsamfunnene. Medlemmene støtter godt opp om butikkene, og det er viktig, fortsetter Stulen.

Har investert i tomter

- Vi tjener pengene lokalt, og ønsker å investere pengene lokalt, sier Stulen.

Han viser til at Coop Oppdal mot slutten av året kjøpte Tolga Handelssenter, som i dag har en Coop Marked-butikk. Som vi vet har Coop Oppdal sikret seg kremtomta rett ved det som blir det nye veikrysset i Soknedal sentrum, når ny E6 står klar. Den sikret de seg i 2016. Tomta ligger rett ved Soknedal bakeri og Sparbutikken, der Statens vegvesen og AF Gruppen i dag har sine brakker mens de bygger ny E6.

I tillegg har de kjøpt opp tomter på Alvdal, Tynset og Oppdal, hvor de skal bygge ut og videreutvikle nye butikker.

"Strategien er at bedriften fortrinnsvis skal eie de lokale det drives butikk i" står det i pressemeldingen.