Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil ha byggeforbud i Melhus sentrum i to år, men må ha en høringsrunde først. Jens Otto Havdal (Ap) sier at det er nødvendig med en varsling før de gjør vedtak om byggestans.

- Dette er helt ufarlig, og to år er ikke lang tid, sier Havdal (Ap).

Må ut på høring

Imidlertid kan ikke forbudet innføres nå fordi Melhus kommune har gjort en formell feil.

- Dette må varsles først slik at utbyggere og andre kan få uttale seg, sier Havdal.

Forslaget om byggeforbud skal altså ut på høring, og blant dem som skal få uttale seg, er Fylkesmannen. Ifølge opposisjonen oppdaget kommuneadministrasjonen på mandag at et byggeforbud må varsles.

Byggeforbudet skal ikke omfatte Løvset og Brekkåsen slik rådmannen har foreslått. Men det er ikke fritt fram for bygging på Brekkåsen likevel fordi flertallsgruppa tidligere har vedtatt at områdeplanen for Brekkåsen ikke skal påbegynnes før i 2018.

Ifølge vedtaket i formannskapet foreslår flertallsgruppa at det innføres et midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum, og at dette skal gjelde i to år eller inntil det er vedtatt en områdeplan for Melhus sentrum.

Politistasjon sør

Om politireformen ender i at Melhus får politistasjon sør slik politikere sør for Trondheim ønsker, vil byggeforbudet ikke omfatte en politistasjon, opplyser Havdal.

- Den sier vi ikke nei til, forklarer Havdal.

Les også: Vil ikke ha politistasjon sør på Heimdal

Dersom en utbygger som lanserer et stort leilighetsprosjekt i Melhus sentrum, vil utbyggeren ifølge Havdal ikke få ja nå. Derimot skal utbyggeren inviteres med i planlegginga av Melhus sentrum, opplyser Havdal.

Er skuffet

Opposisjonen er skuffet over at flertallsgruppa vil ha byggeforbud i Melhus sentrum de kommende to år, og Merethe Moum fra Melhuslista sier at et forbud strider med signalet om at Melhus skal være en vekstkommune. Moum viser til dagens Trønderblad der næringsforeningsleder Hans Petter Øien Kvam advarer mot byggeforbud. NHO har fått tilbakemelding fra bedrifter om at de er bekymret for at et byggeforbud kan gå utover arbeidspalsser.

- Barnetallet går ned i Melhus, og vi må legge til rette for boliger for barnefamilier, mener Gråbak.

Jan Frode Hatlen (V) mener det er viktig å få i gang boligbygging på Brekkåsen så fort som mulig.

- Brekkåsen kan fungere som en ventil for hele trondheimsregionen. Vi ønsker at det settes inn ekstra ressurser for å få fortgang i planlegginga, sier Hatlen.

Opposisjonen vil i desember legge fram forslag om å sette av penger i budsjettet til ekstra planleggingskapasitet.