Når Melhus formannskap møtes på tirsdag, gjelder en av sakene innføring av byggeforbud. Rådmannen foreslår å innføre et toårig byggeforbud i Melhus sentrum, og begrunner dette med at det vil ta to år å få ferdig sentrumsplanen.

Løvset og Brekkåsen

Toårig byggeforbud foreslår rådmannen også innføres for Løvset, mens rådmannen vil gå lenger når det gjelder Brekkåsen. For den delen av kommunen, foreslår rådmannen byggeforbud i fire år. Brekkåsen skal få ny områdeplan. Utbyggere kan få nei til boligplaner inntil områdeplanen foreligger.

Rådmannen begrunner forslaget om toårig byggeforbud for Løvset og fireårige byggeforbud for Brekkåsen med at disse to områdenes infrastruktur henger sammen med Melhus sentrum. Ifølge rådmannen vil det ikke komme ny avløpsledning nordover før E6 Jaktøyen-Storler er ferdig.

Les også: Mener det er plass til flere på skolen

Les også: Mangler planleggingskapasitet

Når det gjelder Løvset, foreslår rådmannen at det gjøres et unntak for byggeforbudet for prosjektene Rønningstrøa og Løvsethaugen dersom rekkefølgekravene i detaljplanene for de to områdene kan oppfylles.

Gimsøya

Dersom formannskapet følger rådmannens forslag til byggeforbud for Melhus sentrum, vil også Gimsøya bli omfattet av byggeforbudet. Kommunestyret har tidligere åpnet for boligbygging på Gimsøya, men utbyggere har kviet seg for å gå i gang på grunn av kostbare krav som omlegging av to fylkesveier og oppfylling av området for å unngå flom.

Les også: Lei av parkering langs veien ved Brekkåsen stadion