Guro Angell Gimse (46) fra Melhus fortsetter som stortingsrepresentant etter at det ble klart at Linda C. Hofstad Helleland (H) fortsetter i regjeringa. I den nye regjeringa der Venstre har fått plass, er Hofstad Helleland som opprinnelig er fra Klæbu, blitt barne- og likestillingsminister. Tidligere var Hofstad Helleland kulturminister. Etter valget sist høst var Gimse vararepresentant, og fikk sete i Stortinget helt fra oktober siden Hofstad Helleland var statsråd.

– Jeg er veldig glad for at jeg nå kan fortsette som stortingsrepresentant. Halvåret som har gått, har gitt mersmak. Vervet er både interessant og lærerikt, og jeg har møtt mange engasjerte og dyktige enkeltpersoner som har gitt meg mye. Jeg trives godt i justiskomiteen, og har begynt å få litt mer oversikt. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen, forteller Gimse.

Gimse er også lokalpolitiker og fylkespolitiker.