– Det er nesten så jeg må klype meg i armen når jeg tenker på at jeg sitter i riksforsamlingen. Den første gangen jeg var på talerstolen, følte jeg ærefrykt og jeg skalv voldsomt, sier Guro Angell Gimse.

Kom rett inn

46-åringen ble vararepresentant for Høyre til Stortinget etter valget, og fikk sete i stortingssalen fra første dag det nye Stortinget var samlet, siden Linda C. Hofstad Helleland fra Klæbu er kulturminister. Gimse fikk plass i justiskomiteen – noe hun syntes passet bra siden hun er politiutdannet og er spesielt interessert i politireformen. I stortingssalen sitter hun sammen med de øvrige representantene fra Trøndelag.

– Stortinget er som et samfunn i seg selv, og det er for eksempel utredningsavdeling der en kan be om å få saker utredet, det er flere kantiner og eget treningslokale. Justiskomiteen der jeg sitter, har møte én gang i uka. Det som har overrasket meg, er at pressen kan gå overalt og at det også gjelder inn på kontorene, forteller Gimse.

Blant sakene komiteen har jobbet med, er politireform, fengsel i utlandet, lokalisering av Politihøgskolen, hvordan en håndterer vold i nære relasjoner og statsbudsjettet.

Også landbruk

– Jeg er også opptatt av landbruk selv om det området ikke hører til min komité, og jeg har holdt innlegg om det grønne skiftet. Vi er et knippe 8–10 damer som gir innspill i landbruksdebatten, og jeg er opptatt av matproduksjon, forteller Gimse.

Gimse er fra gården Gimsan i Melhus som har vært i slekta siden 1830. Gården skriver seg tilbake til 1780. Foreldrene Eli Stav og Arne Myrvang bor i en enebolig like ved trønderlåna der Guro bor.

– Veldig mange damer har vært gårdeiere, sier Gimse.

Hun er for øvrig etterkommer etter Lorentz Angell, bror av Thomas Angell som er kjent for den store formuen han etterlot seg til glede for mange. Dessuten er hun 10. generasjon (Petter) Dass.

Regjeringsforhandlinger

Hvor lenge Gimse blir sittende i stortingssalen, avhenger av regjeringsforhandlingene som starter på nyåret. Gimse forteller at hun har fått beskjed om at forhandlingene skal være sluttført innen 19. januar.

– Å få inn Venstre vil gi en bedre regjering, og så får min posisjon være underordnet. Helst skulle Kristelig Folkeparti også ha blitt en del av regjeringa. Erna har hele tida sagt at det er en åpen dør for de to partiene, sier Gimse.

Andre politiske verv

Om det blir utskiftinger i regjeringa og Linda C. Hofstad Helleland går tilbake til Stortinget, har Gimse Konfliktrådet å falle tilbake på. Ettersom det er høyst usikkert hvor lenge hun vil sitte på Stortinget, har Gimse ikke søkt om permisjon fra de andre politiske vervene hun har. Gimse sitter i Melhus formannskap og Melhus kommunestyre samt i fylkestinget og i fylkeskommunens samferdselskomité (vei).

– Hvis jeg fortsetter å sitte i Stortinget etter 19. januar, vil jeg søke om permisjon fra de andre vervene jeg har. Det er ikke permisjonsgrunn i Stortinget at en skal utøve andre verv som i fylkesting og i kommunestyre, sier Gimse. Hun var en snartur innom Melhus kommunestyre da saken om Lerkrysset skulle behandles for å berge flertall for innsparing. Ettersom det tok tid før saken ble behandlet, rakk hun ikke selve avstemninga. Dette møtet rakk hun ved å kaste seg på et fly, og det var også med nød og neppe hun rakk sammenslåingsmøtet for fylkestinget.

– Det kan være en fordel for Trøndelag å ha en stortingsrepresentant tett på seg, tror Gimse.

Høsten har vært travel for Gimses del. I Oslo bor hun i en stortingsleilighet, og sønnen Ola bor ikke langt unna. Nesten hver helg har hun dratt hjem til Melhus.

– Jeg håper at jeg får fortsette på Stortinget fordi det har vært kjempeartig å få oppleve det, sier Gimse.

Rett før jul rakk hun å ha bokbad sammen med mora Eli Stav som hun utga diktbok sammen med, og julaften var hun hos søsteren Olaug som samler storfamilien der de blant annet samles om lutefiskmiddag og pakkekarusellen der hver enkelt gjest trekker en pakke.

HJEMME: På gården har Guro Angell Gimse albuerom. I bakgrunnen henger ett av mora Eli Stavs malerier. Foto: Gunn Heidi Nakrem