Statens naturoppsyn hadde lørdag snøscooterkontroll i Melhus og Midtre Gauldal.

I Melhus

Den ene kontrollen var ved Håen, og der ble alle snøscootere som naturoppsynet kom over i perioden 12-16.30 stanset.

- 33 ble kontrollert, og det ble registert ganske mange regelbrudd, sier snøscooteroppsyn Erik M. Ydse.

Som eksempel på regelbrudd nevner Ydse manglende hjelm og misbruk av dispensasjoner. Sistnevnte gjelder bruk av andres tillatelse til å kjøre snøscooter.

- Vi har ikke prioritert Flåmarka tidligere. Når vi har kontroll i et område, blir det som regel avdekket mange regelbrudd, sier Ydse.

En årsak til at naturoppsynet prioriterte Håen og Samsjøen, er det Ydse kaller uheldige episoder. For to år siden holdt det på å gå riktig galt da flere snøscootere gikk gjennom isen. Politiet mente det var bare flaks at ingen druknet.

Melhus kommune fikk mandag henvendelser om ulovlig snøscooterkjøring ved Håen og Samsjøen, opplyser fagkonsulent Jens Granøien. Kommunen meldte fra til politiet som ga beskjed til Statens naturoppsyn. Naturoppsynet registrerte klage på at mindreårige kjører snøscooter. Nedre aldersgrense for å kjøre snøscooter er 16 år, og aldersgruppa 16-18 år kan kun kjøre snøscooter i klasse 1.

Midtre Gauldal

Samme dag hadde naturoppsynet kontroll i Budalen og Endalen, og der ble ni snøscootere stoppet. Resultatet ble ikke helt tipp topp der heller.

Denne gangen valgte naturoppsynet å gi veiledning og dele ut brosjyre fra Miljødirektoratet, framfor å sende anmeldelser til politiet. Naturoppsynet kan ikke gi bøter, og anmelder slik at politiet kan følge opp.

- Etter en kontroll bedrer det seg som regel. Så kan det være at vi kommer tilbake, og da senker vi terskelen for å gi reaksjoner, sier Ydse.

Naturoppsynet bebuder at de vil ha flere kontroller i Melhus.

Valget av kommuner er ikke tilfeldig for naturoppsynets del. Snøscooteroppsyn Erik M. Ydse forteller at kommuner blir valgt ut etter hvor mange dispensasjoner (løyver) som er gitt. I Melhus har 278 snøscooterløyve, mens det i Midtre Gaudal i fjor ble gitt 89 løyver og 94 i 2013. I tillegg kommer tidligere tillatelser.

Støy gir klager

- Når vi er ute og kontrollerer, får vi ofte kjeft. Da spør jeg folk hvordan de vil ha det. De færreste vil ha fri kjøring. En skal tenke på at de fleste drar til hytta for å få ro, og når da fører uvettig kjøring til klager, forklarer Ydse.

Ydse minner også om at snøscooterkjøring fører til mennesker kommer seg inn i uberørte villmarksområder, og at det kan gå utover arter som villrein og fjellrev.