Naturoppsyn Jan Henrik Dahl er spent på om den tradisjonelle samlinga langfredag ved Gaddvatnet ved Vollavollen gjennomføres som vanlig. Snøforholdene har vært variable, men snøscooterkjøringa tok seg opp etter snøfallene.

- Det kjøres tradisjonelt inn fra Støren og Melhus, som regel et stort antall deltakere, av og til med noe ustø kurs, forteller Dahl.

Dahl er miljøvernrådgiver i Melhus kommune, og han er leder for naturoppsynet. Før påske fortalte han at folk måtte regne med snøscooterkontroller, og at det r et ønske fra hytteeiere om at den stille uka mellom palmesøndag og 2. påskedag blir nettopp stille. Etter utspillet fikk Dahl mange henvendelser fra grunneiere, hytteeiere og foreldre. I fjor var det nære på at flere druknet etter å ha gått gjennom isen på Håen med snøscooter.

- Det forlanges nå ro i utfartsterrenget, sier Dahl.

Dahl presiserer at han ikke er ute etter å ta dem som kjører lovlig på snøscooter, men dem som ikke overholder lover og regler. Han er betenkt over at barn ned i 10-11-årsalderen kjører ute i terrenget.

- Politiets overvåkingsbilder viser omfattende kjøring med utgangspunkt i Lundadalen helt opp til toppen av Rensfjellet. Bildene viser også ungdom og barn ned i 10-11-årsalderen på fartsmaskiner som i seg selv er en risikosport, uttaler Dahl.