– Folk må være klar over at det er sommeren, ikke vinteren, som er på ulykkestoppen både når det gjelder antall omkomne og hardt skadde. Ikke la deg lure av fint vær og gode kjøreforhold, advarer pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Han fortsetter:

– I fjor opplevde vi en tragisk ulykkesommer som tok 47 liv mellom juni og august – rett under halvparten av alle som ble drept i trafikken hele året. Det håper vi å unngå i år.

50 prosent flere omkomne

Steen viser til tall for drepte i trafikken siden 2009. De viser nemlig at feriemånedene juni, juli og august topper den dystre lista over ulykkesmåneder.

– Faren for å bli drept eller skadet i trafikken er rett og slett større i sommermånedene. Da øker antall alvorlige ulykker erfaringsmessig med opp mot 50 prosent. Det viser tydelig hvor viktig det er å ta frem dine beste egenskaper som sjåfør og tenke sikkerhet hele veien, sier han i en pressemelding.

– Hold farten nede!

Fart er, ifølge Steen, årsaken til mange av ulykkene om sommeren og i året for øvrig.

– Det å kjøre for fort er noe av det farligste du kan gjøre, om det så er fart over fartsgrensen eller for høy fart etter forholdene. I perioden 2012 til 2021 var høy fart en medvirkende årsak i 33 prosent av alle dødsulykkene. Høy fart øker sjansen for at en ulykke skjer og skadeomfanget når det først er et faktum, avslutter han.