Vil flytte den nesten nye trebrua til annen plass i stedet for å bruke millioner på å kaste den