Dette tettstedet kan trygt sies å ha bratte lier på flere kanter. Det har ikke forhindret bosetting og næringsdrift, og dette tettstedet er ett av de største i kommunen. Nede i dalbunnen er det både hovedvei og jernbanelinje, og det er også lokale veier. Tettstedet har blant annet kirke, skole, idrettsanlegg, spisesteder, butikker og annen næringsvirksomhet. Oppe i dalsidene er det flere store gårder.

Om du vet hvilket tettsted vi tenker på, kan du sende SMS med kodeord TB HVOR, svaret ditt, navn og adresse til 2399 innen onsdag 26.juli . Det er gratis å delta i konkurransen bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende SMS.

Riktig svar på forrige ukes konkurranse var Gaula. Anne Gunhild Bakken, Gol, er trukket ut som vinner.